Onze stichting Himalayan Care Hands

Sinds de oprichting van Himalayan Leaders, sponsoren we sociale projecten in Nepal. In het begin brachten onze medewerkers projecten aan in bv hun eigen dorp. Een installatie van een waterpomp of hulp aan het lokale schooltje. Himalayan Leaders ondersteunde waar mogelijk in gebieden die door de eigen regering niet eens waargenomen werden. Omdat ook de meeste grote NGO’s / stichtingen, zich vooral concentreren op de 2 grootste steden, Pokhara en Kathmandu, leverde Himalayan Leaders daarmee pionierswerk over vele jaren.

In 2010 werd dan onze eigen stichting Himalayan Care Hands in het leven geroepen, waarbij we op de steun konden rekenen van al onze medewerkers die zich spontaan aanboden om mee te helpen. We werken samen met een stichting in Zwitserland en een stichting in Nederland.

De verschillende projecten staan beschreven op :

Internet : www.himalayancarehands.org

Facebook : https://www.facebook.com/Himalayan-Care-Hands-915943315112841